Rörmokare i Sollentuna

Sida 2

Testat en relining?

28 jul 2017

Om du är husägare så vet du att du har huvudansvaret för att kontrollera hur ditt hus mår. Att ta hand om rör, grunden, fasad, tak, golv och ja allt som du behöver ha koll på, kan ta både på krafterna och ekonomin.

Är det snart dags för stambyte?

Om du vet med dig att det var länge sen någon kollade igenom dina rör så kan det vara läge att kontakta ett företag som tar en statuscheck på rören. Om rören skulle gå sönder så kan det orsaka vattenskador, översvämningar och det kan förstöra stora delar av ditt hus. Det vill du helst undvika, tro oss. Om du anlitar ett företag för att göra en check på rören och det visar sig att dom bör fixas till har du två val - ett stambyte eller en relining. Vid ett stambyte så byts alla rör ut och huset kan behöva stå tomt under arbetsperioden. Hur lång tid arbetet tar är olika från hus till hus. En relining å andra sidan är en lagning i de befintliga rören, som gör att du skjuter upp stambytet. En relining är alltså en sorts tillfällig lösning, stambytet kommer ändå behöva ske en vacker dag. Dock är det en “tillfällig” lösning som ändå kan hålla i upp till 20 år.

Vem utför en relining?

Relining utförs av auktoriserade företag, ofta kan de även hjälpa till med spolning, kartering, fräsning och rörinspektion. Vissa företag kan även erbjuda slamsugning, åtgärdande av fuktskador och även sanering. En relining är betydligt billigare än att genomföra ett vanligt stambyte och funktionen blir precis det samma som vid ett stambyte, bara att arbetet går snabbare och är mer smidigt.

Vänta inte för länge

Om du står i valet och kvalet om du ska genomföra ett riktigt stambyte eller en relining, vänta inte för länge. Rören tar mycket stryk och om du väntar för länge så kan det bli för sent. Ta hellre hjälp med en rörinspektion för att veta hur illa det är och hur brådskande arbetet är. Om ni inte tar tag i problem med rören i tid så kan det orsaka stopp i rören som leder till översvämning i bostaden, eller att röret går sönder av trycket vid stoppet. Rören kan även börja läcka och då kan det både bli skenande vattenkostnader men även fuktskador i husgrunden eller på andra ställen i huset. Det blir då genast både dyrare och det kommer ta längre tid innan allting är åtgärdat. Det är bättre att planera när arbetet ska ske så man kan se till att inte vara hemma, så kul är det inte att behöva dra i all hast för att röret gick sönder.


Läs Mer om relining.

Arbetsmiljön inom VVS

26 jun 2017

Att det råder god arbetsmiljö är ytterst arbetsgivarens ansvar. Därtill är det upp till arbetsgivaren att se till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår. Det här kan bland annat vara i form av att vara uppmärksam i arbetet, upptäcka risker och att rätta till något i arbetsmiljön som kan påverka personalens välmående och/eller säkerhet.

AML och Arbetsmiljöverket

Inom VVS och andra branscher är det arbetsmiljölagen, AML, som till stor del ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Man kan säga att lagen ger en yttre ram för hur arbetet ska se ut, medan Arbetsmiljöverket arbetar mer med detaljerna. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter och råd för att närmare visa vad som egentligen gäller på arbetsplatser, oavsett om det handlar om VVS eller kontorsarbete.

Arbetar både i lag och ensam

En som arbetar med VVS kan både arbeta i lag och ensam. Vid större nybyggnationer är det vanligt att en mindre arbetsgrupp jobbar tillsammans med en arbetsledare. Däremot är det vid mindre jobb, så som servicearbeten exempelvis, vanligt att arbeta ensam. Således gäller det att kunna vara självständig och fatta goda beslut på egen hand om man jobbar inom detta område. Givetvis finns normalt sett en arbetsledare eller annan chef nåbar för telefon för svårare ärenden.

Med det sagt kan det ändå vara ett socialt jobb att arbeta med VVS. Väl ute på uppdrag har man ofta kontakt med fastighetsägare och kunder. Alltså är goda sociala förmågor något som en VVS:are kan dra stor nytta av. Hur ofta en VVS:are arbetar med serviceuppdrag respektive nybyggnationer kan skilja sig mycket åt. Det kan delvis bero på firman och vilka kunder firman har, men också var verksamheten är förlagd. I en stad med riktigt stark byggnadskonjunktur kan det säkerligen bli mer arbeten vid stora byggen än i ett mindre samhälle ute på landsbygden.

Förmågor en VVS:are drar nytta av

Ovan nämndes några av de förmågor en VVS:are drar nytta av i sin yrkesverksamhet. Främst kan det sammanfattas i tre punkter:

  • En VVS:ares arbetsmiljö är ibland ensam. Vid sådana tillfällen krävs det att kunna fatta beslut på egen hand och att kunna arbeta självständigt på ett bra sätt.
  • Händig. Rörmokare är hantverkare och behöver således vara skickliga med händerna. I det vardagliga arbetet krävs händighet för att utföra de uppgifter som står på dagordningen.
  • Samarbetsförmåga. Ibland arbetar VVS:are, som ovan nämnt, självständigt, men det är även vanligt att man arbetar i lag. Vid sådana tillfällen är det bra att ha viss social kompetens och ha lätt för att samarbeta med andra människor.

Vidare kan det vara bra att ha en god fysik. Även om branschen aktivt arbetar emot detta, förekommer ibland obekväma arbetsställningar. Obekväma arbetsställningar kan ibland vara dåligt för kroppen, men skillnaden mellan hur VVS:are arbetar idag och för bara några år sedan är enorm. Idag löper man betydligt mindre risk att drabbas av belastnings- och andra arbetsskador under arbetet.

Något annat som är till hjälp för någon som jobbar inom VVS är ett sinne för matematik. Ofta behöver matematiska uträkningar göras för att jobbet ska kunna utföras.

Jobba som rörmokare

30 mar 2017

Att jobba som rörmokare, eller VVS-montör som det vanligen kallas, är ett varierande yrke med goda framtidsutsikter. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas till att installera, underhålla och reparera rör och liknande utrustning för värme, ventilation och sanitet i olika typer av fastigheter.

Den som funderar på att bli rörmokare kan se fram emot en mycket god arbetsmarknad. Konkurrensen om jobben är liten, framför allt i storstäder som Stockholm och Göteborg. Mer om detta längre ner i texten.

Arbetsuppgifter

Ovan beskrevs en rörmokares arbetsuppgifter sammanfattande. Vidare kan man säga att rörmokare arbetar med installationer vid nybyggnationer och ombyggnationer. Som tidigare nämnt arbetar de även med underhåll och reparationer av redan befintliga rörsystem.

En vanlig uppgift för en rörmokare är att kapa och bocka rör till rätt form. Därefter ska rören sättas ihop och anslutas till det som ska installeras. Det här kan även göras genom att svetsa, använda kopplingar eller med hjälp av hårdlödning. Ofta har man ritningar och tekniska beskrivningar som stöd under jobbet.

Utbildning

Utbildning kan genomföras på gymnasieskolornas VVS- och fastighetsprogram med inriktning VVS. Dessa gymnasieskolor finns utbredda över hela landet, både i storstäder som Stockholm och Göteborg, men också i lite mindre städer så som Hudiksvall och Nässjö.

Efter genomförd utbildning på gymnasiet går man vidare till ett branschföretag och söker anställning som lärling. Efter att ha varit lärling i ungefär två år avläggs ett branschprov, vilket är ett måste för att bli certifierad VVS-montör. Det är dock inte obligatoriskt att ha genomfört gymnasieutbildningen – i vissa fall finns det möjlighet att få hela utbildningen endast genom en lärlingsanställning. Något som däremot ofta är ett krav är körkort.

Hur är en bra rörmokare?

En rörmokare bör ha vissa förmågor för att utöva yrket på ett så bra sätt som möjligt. Om dessa förmågor ännu inte finns, är det något som bör utvecklas. Till exempel bör man vara handlingskraftig, att man kan arbeta på egen hand och fatta väl avvägda beslut.

En annan bra egenskap är naturligtvis att vara händig. Rörmokare är ett hantverksyrke och kräver att man är praktiskt lagd och att man kan arbeta med händerna. En annan viktig egenskap, som är viktig i många andra yrken, är att man kan samarbeta. Ofta arbetar rörmokare i grupper vilket kräver en förmåga att kunna komma överens och arbeta tillsammans med andra.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för rörmokare är god. De som ännu inte riktigt har bestämt sig, bör känna till att det råder mycket liten konkurrens om jobben i hela landet. Av Arbetsförmedlingen bedöms konkurrensen vara mycket liten i södra och mellersta Sverige (inkluderat storstäder som Stockholm och Göteborg), och ”liten” i Norrland. Arbetsmarknaden för rörmokare är kort sagt alltså mycket god. Detta mycket till följd av att det råder en stark byggnadskonjunktur i landet. Den starka byggnadskonjunkturen tros hålla i sig, eller öka, de närmsta åren. Särskilt i Stockholm byggs det i en rasande fart, så det lär finnas behov av rörmokare i Stockholm.

I dagsläget finns ungefär 19 000 anställda rörmokare i Sverige. Det här räcker inte för att möta den stora efterfrågan som finns, och som kommer att finnas över de närmsta åren. Arbetsförmedlingen skriver också i sin yrkesprognos att arbetsgivare runt om i landet upplever en brist på rörmokare som kan de lediga jobb som finns.  

Du kan kontakta en rörmokare akut

4 nov 2016

Det som kan vara frustrerande i och med att man äger ett hus är att ingenting håller för evigt och att man till mångt och mycket känna en känsla av att det enda man gör rä att köpa nytt, reparera och byta ut. En sanning med viss modifikation naturligtvis – men visst går saker och ting sönder och visst kostar det pengar att äga ett hus.

Det är något som, så att säga, kommer på köpet och man lär sig också ganska fort att man måste lägga undan pengar för att dels kunna genomföra planerade projekt – byte av tak, en dränering, kanske en renovering av något rum – och för att kunna klara av att hantera de oförutsedda och akuta kostnaderna. Inte sällan dyker sådana upp på insidan av huskroppen och i synnerhet så drabbar de rör och ledningar som går sönder och där vikten av en akut lagning är stor.

Det vill säga – äger du ett hus, vaknar mitt i natten av ett konstigt ljud i köket och när du öppnar en lucka ser du att ett rör brustit och att det forsar vatten ur detta. Ett ganska vanligt scenario som kan skapa panik – tanken på en kostsam vattenskada dyker alltid upp – och det primära i det här sammanhanget är att stoppa blödningen. Det vill säga; man lindar handdukar runt röret, man försöker slå av vattnet och därefter så ringer man efter en rörmokare med jour som kan komma akut.

En rörmokare förhindrar en vattenskada

För – den möjligheten finns tack och lov. Rörmokare kan alltid rycka ut akut och man erbjuder det just med tanke på att man vet hur dyrt det kan komma att bli för en husägare om inte problemet åtgärdas så fort som möjligt.

Här finns en trygghet i all misär – skulle det ske en skada mitt i natten så finns det hjälp att få och man kan när som helst ringa efter en rörmokare. Naturligtvis kommer detta att synas på fakturan man får – men ställer man den höjda timtaxan och utryckningsavgiften mot pengarna man kan tvingas betala för en eventuell vattenskada så är det ingenting att tala om.

Stambyte är nödvändigt i Stockholm

9 okt 2016

Att hus och olika fastigheter har en begränsad livslängd är en självklarhet som många dock bara förknippar med utsidan och exteriören av huset i fråga. Det vill säga, man är medveten om att exempelvis taket slits och att det därför kommer att behöva bytas ut, lagas eller repareras med jämna mellanrum. Detsamma gäller grunden och där en dränering således kan komma upp som en klar minuspost i budgeten. Återigen, detta oavsett om man är en privat husägare eller om man tillhör en bostadsrättsförening.

Det som många inte tänker på och som kan komma som en obehaglig överraskning är det faktum att även husets insida slits och detta i form av att rör och ledningar nöts ut och måste bytas. Ju fler som bor i en fastighet – desto större slitage uppstår också och av den anledningen finns det väldigt många fastigheter i Stockholm där ett stambyte måste ske och äga rum. Ett stambyte som inte är helt oproblematiskt och som kommer att ställa till en del bekymmer för de som har bostäder i fastigheten i fråga.

För att göra ett stambyte så måste man nämligen riva upp samtliga badrumsväggar – i vissa fall även köksväggarna – och detta för att – helt enkelt – komma åt rören som till största del löper längs insidan på en fastighet. Det här innebär att man antingen får göra sig redo för ett par månaders obekvämt leverne där man tvingas dela duschutrymme med sina grannar och där man även kommer att få en så kallad mulltoalett installerad i sin lägenhet. Under tiden detta stambyte pågår så kommer man dessutom – naturligtvis – att ha arbetare i sitt hem, det kommer att leva om och det kommer i allra största grad att påverka sin egen och sin familjs livskvalitet negativt. Det är således en tuff process som står framför en om man får ett papper med information om ett stundande stambyte i Stockholm.

Det man kan göra – och som är väldigt svårt just i Stockholm – är att försöka hitta ett alternativt boende under tiden detta stambyte sker. Som alla vet så har dock Stockholm en ganska problematiskt situation rörande bostäder och av den anledningen så kommer man förmodligen att tvingas uppleva hur det är att bo i ett mindre byggkaos under en period i sitt liv. Kort sagt; man kan inte ta för givet att ett alternativt boende ska finnas till hands i Stockholm. Tyvärr. Finns det då några fördelar som kommer med ett stambyte?

Belöningen efter ett stambyte är stor

Vi nämnde ovan att ett stambyte innebär att man river ut väggarna i badrummet och man därefter reparerar de rör- och ledningar som slitits ut under årens lopp. Det här – och här kommer belöningen – innebär att väggarna och badrummet därefter också ska återställas och således så får man ett helt nytt badrum efter ett stambyte. Ett nytt badrum som man också brukar få vara med och bestämma designen kring på egen hand. Det kan av den anledningen vara värt att stå ut med den obekväma livsstil ett stambyte för med sig; ett nytt badrum (och i vissa fall kök) är något som alltid väntar i slutet.