Jour

Jourservice finns alltid tillgänglig, dygnet runt, alla dagar i veckan.

Rörproblem som vattenläckor och översvämingar är kanske det man i första hand förknippar med en rörjour, men proffsionella rörmokare kan rycka ut med snabb hjälp även på andra områden.

Dessutom kan du alltid ringa förmokare för att få hjälp av en spolbilsoperatör, om du har stopp i avloppet eller om du behöver få ditt avlopp sanerat. Högtryckspolningsjour är även den öppen dygnet runt.

Sist men inte minst kan de under jourtid även göra provisoriska (men givetvis fullt tillräckliga) reparationer vid inbrottskador och annan skadegörelse.

Akuta problem ska åtgärdas direkt!