Rörmokare i Sollentuna

RSS

Brandtätning mellan olika rum

26 Sep 2022

Om du skall bygga till måste brandskyddet säkras med brandceller. För att inte bryta brandceller måste alla genomföringar, dörrar med mera ha brandtätning.

Ditt företag skall göra en tillbyggnad på en befintlig lagerlokal. Företaget lagerhåller bland annat pyrotekniska produkter och lättantändliga kemikalier. Den befintliga byggnaden är uppdelad i brandceller och det måste även göras i tillbyggnaden. Mellan den befintliga och den nya lokalen måste vissa genomföringar göras för ventilation och elledningar. Det kommer också att finnas balkar mellan byggnaderna.

Du är projektledare för tillbyggnaden, men känner inte att du har tillräcklig kunskap om brandskydd. Du är medveten om att brandceller har till uppgift att stänga in branden så att eld och brandgaser inte spridas. Men hur skall man täta olika genomföringar i väggarna för att undvika brandspridning? Du kontaktar ett företag som kan brandtätning.

Brandtätning och brandceller

Den expert du anlitar inspekterar den befintliga lagerlokalen med fokus på risk för brandspridning. Några punktvisa åtgärder måste vidtas. Brandtätningsmassa som tål värme måste appliceras på några ställen. Ni går i detalj igenom ritningen för tillbyggnaden, speciellt vad gäller den vägg som kommer att finnas till den befintliga lokalen.

Ni följer de byggnadsregler som utfärdats av Boverket vad avser brandskydd. Vad gäller brandceller i den nya lokalen, bestämmer ni att de skall byggas så att de står emot brand i två timmar. Ni bedömer att brandkåren hinner komma på plats inom trettio minuter, men ni behöver marginal. I princip skall brandtätning göras på alla ställen där rör, kablar och balkar går igenom väggar och bjälklag.

Kontrollera luften och gör en OVK-besiktning Stockholm

22 Sep 2022

Att ha tillgång till bra luft är väldigt viktigt. Därför behöver ni göra en OVK, en besiktning i Stockholm där ni kontrollerar hur luften är i olika byggnader.

Det finns en del bestämmelser kring olika byggnader om hur man ska kontrollera luften. Som i ett nybygge där ventilationssystemet ska tas i bruk för första gången. Då måste man först göra en kontroll för att se att det fungerar som det ska.

Att ha ett fungerande ventilationssystem i olika byggnader är givetvis väldigt viktigt. Det handlar trots allt om att ha tillgång till bra luft. Det kan handla om sjukhuset, lägenheten, skolan och alla byggnader du kan tänka dig. Syret är viktigt och för att ha tillräckligt med syre, behöver du ha ett fungerande ventilationssystem.

Hur ofta ska man göra en OVK-besiktning i Stockholm?

Ventilationen behöver kontrolleras lite då och då för att se att allting fungerar som det ska. Det finns bra företag som erbjuder OVK-besiktning i Stockholm. Dessa bör man anlita vart 3:e till 6:e år för att göra besiktningen. Hur ofta det ska göras, beror på vad det är för slags byggnad.

All information om OVK kan du enkelt hitta genom att fråga eller söka efter den. Det är ägaren av fastigheten som ansvarar för att göra en OVK-besiktning i tid. Det är även ägarens ansvar att anlita ett företag med rätt kompetens. Besiktningsmannen ska ha den rätta behörigheten för att få lov att göra en OVK-besiktning. Detta frågar ni om innan ni anlitar dem.

Rörmokare Stockholm - bättre miljö genom ny ventilation

16 Sep 2022

Hur ser det egentligen ut på er arbetsplats i Stockholm? I många fall så kan man se att många exempelvis kontor har problem med dippar. Att man inte kan bibehålla koncentrationen genom en hel dag är i sak inte så konstigt, men när det tydligt börjar märkas redan efter lunch så tyder detta på problem.

Ett kontor kan kännas instängt och man kan börja bli irriterad, aggressiv och helt tappa fokus - trots att man exempelvis rör på sig och äter rätt mat. Vad beror detta på? I många fall så handlar det om att luften, helt enkelt, står stilla och att syresättningen därmed blir lidande. Genom att anlita en rörmokare i Stockholm så kan man komma till bukt med problemet.

En rörmokare i Stockholm ger er bättre förutsättningar

En rörmokare i Stockholm kan undersöka det nuvarande ventilationssystemet och - om möjligt - genomföra justeringar i detta i syfte att skapa bättre inomhusluft. Detta är ofta en möjlighet och ett bra alternativ istället för att man som fastighetsägare tvingas investera i ett nytt system. Vilket dock ibland är det enda alternativet och där man även då rekommenderas att anlita en trygg rörmokare.

Oavsett om det handlar om ett nytt ventilationssystem eller om åtgärder av det gamla så ska man emellertid se saken som en rejäl investering. Det leder till en bättre arbetsmiljö och där varje enskild individ också kan plocka fram en högre, daglig prestation på sitt arbete - något som ökar omsättningen i slutändan.

En OVK-besiktning måste genomföras

Det finns även lagar kring detta. En OVK-besiktning åligger alla fastighetsägare att genomföra med givna intervaller. Detta säger en hel del om vikten av bra ventilation. Att man från statens sida ställer dessa krav visar på hur viktigt det är med frisk, cirkulerande luft i fastigheter, på skolor och i allmänna byggnader och lokaler.

En undersökning även utanför den obligatoriska OVK-besiktningen kan rekommenderas då saker och ting kan ha förändrats sedan den genomfördes. Upplever ni en sämre luft inomhus? Boka ett möte med en rörmokare i Stockholm.

Vad kostar det att bygga stålhallar i Stockholm?

9 Sep 2022

Har du behov av att bygga stålhallar i Stockholm och vill ha en ungefärlig prisbild så ger vi här ett exempel som du kan ha som bas till dina funderingar.

Kostnaden för stålhallar i Stockholm ligger på ungefär 9 500 kronor per kvm. Marken som hallen är byggd på ska då redan ägas av dig och förberedande markarbeten ska vara gjorda. Dock skulle kalkylen för en stålhall som är 1000 kvm stor, med 150 kvm avsedd för personalutrymmen, kunna se ut så här:

  • 650 kronor per kvm för adminarbete, bygglov, design etc.
  • 1450 kronor per kvm för betongplatta
  • 4 000 kronor per kvm förskaltät hall
  • 950 kronor per kvm för snickeri- och målningsjobb
  • 850 kronor per kvm för el
  • 600 kronor per kvm för ventilation
  • 600 kronor per kvm för VA och sanitet
  • 400 kronor per kvm för diverse anpassningar för hyresgästerna

Då hamnar man på totalt 9 500 kronor per kvadratmeter.

Variationer i pris när man bygger stålhallar i Stockholm

Totalentreprenaden innebär att byggherren tar hand om alla delar av bygget och hyresgästen betalar ett fast pris för den yta som de ska uppta. Priset per kvadratmeter i exemplet är cirka 9 500 kronor. Dock bör man notera att detta pris endast är en uppskattning. Många faktorer kan ändra detta.

Vill du exempelvis bygga väldigt stora stålhallar i Stockholm kan kvadratmeterpriset bli lägre. Ju större en hall byggs desto mindre pengar kostar det per kvadratmeter. Till exempel behöver en hall som är 24x30 meter fortfarande bara två gavlar.

OVK besiktning skapar ett rent Göteborg

18 Aug 2022

Tycker du också att ren luft är viktigt? Vill du kunna andas utan föroreningar från Göteborgs gator eller mögel från vinden? Då bör du göra OVK besiktning!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är avgörande för att din fastighet ska ha ett fullgott inomhusklimat. Vid en OVK-besiktning undersöks ventilationssystemets hela funktion och det säkerställs att det stämmer överens med gällande föreskrifter. Som fastighetsägare ska man se till att systemet kontrolleras och hålls i gott skick. Minst vart tredje eller vart sjätte år ska OVK-besiktning genomföras.

Dålig luft tröttar ut människor och bidrar till bristande miljö både på kontor och i lägenheter. Dessutom kan hälsofarliga ämnen spridas genom ventilationen om denna inte kontrolleras med jämna mellanrum. Vi har certifierade kontrollanter med erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare skapa god atmosfär i hela Göteborg.

OVK besiktning ger miljöeffektivisering och smart utnyttjande av resurserna

Vi vill alla bidra till att skapa ett rent och hållbart samhälle. En OVK-besiktning bidrar inte bara till ett bättre och mer hälsosamt inomhusklimat – den kan dessutom ge tips och råd för ett mer energieffektivt användande av ventilationssystemet. Ett rengjort system drivs dessutom billigare och smartare än ett som är fullt av smuts. Det sparar resurser för både fastighetsägare och miljön.

Utvecklingen går snabbt framåt och mycket kan ha ändrats sedan ventilationen i din fastighet togs i bruk. Boverkets föreskrifter uppdateras ständigt och det kommer hela tiden ny teknik. En auktoriserad OVK-kontrollant har koll på de senaste nyheterna och är uppdaterad på myndigheternas regelverk. I kombination med kunskap och erfarenhet bidrar det till ett friskt flöde i din ventilation.

Smide i Stockholm för alla smaker

3 Aug 2022

Metall är alltid modernt, och smide kan användas i många olika sammanhang. Vill du ha en originell present till en jubilar, beställ något i smide i Stockholm.

Beroende på vem som ska ha din present, väljer du om det ska vara ett nyttoföremål eller något som mest är till prydnad. Du kan också kontakta en smidesverkstad och be dem om att ge dig förslag. Ljusstakar i smide är mycket populära, och du kan ju välja en design som är lite speciell för att passa just den person som ska få den.

Kanske vill du ha den där snygga smidesljusstaken själv också, och då kan du beställa flera på samma gång. Smide är tidlöst och vackert, och det är alltid modernt. Företag som tillverkar saker i smide i Stockholm är öppna för dina idéer, och de är vana vid att hantera materialet, svetsa och forma.

Smide i din fastighet

Smide kan också vara ett trappräcke eller någon annan byggnadsdetalj. Har du något i huset du vill byta ut mot smide, är det en bra idé att göra det utan att tveka. Det kan vara en ränna eller en plåt, så låt önskemålen flöda när du kontaktar verkstaden. Kanske är det något du vill komplettera.

När något i smide går sönder, kan du be verkstaden laga det. Kanske är det en present som du själv har fått. Du kan få föremålet lagat och även beställa fler likadana saker. Experter på svetsning och smide kan göra nästan vad som helst på beställning.

Ventilationsfirma hittas i Stockholm

30 Jun 2022

Se till att ha bra luft hemma och på jobbet. En ventilationsfirma i Stockholm ombesörjer luftkonditionering i alla lokaler från hem och kontor till verkstäder.

Många hyresgäster klagar på dålig luft i fastigheten, att de ofta lider av trötthet, huvudvärk och att de måste vädra konstant. Naturligtvis borde ni ha kontrollerat ventilationssystemet för länge sedan, men ni vet – saker kom emellan. Frukta icke, dock - det finns en ventilationsfirma i Stockholm som har full koll på läget - en firma med många års erfarenhet och ytterst kompetent personal. Ta kontakt med dem och be dem se över ert system och få fart på luften i fastigheten på nytt. Det finns ingen anledning att gå omkring i huset och lida – god ventilation är hälsofrämjande och dålig ventilation är följaktligen hälsovådligt.

Pålitlig ventilationsfirma som löser alla problem

För att vara säker på att man har bra luft i lokalerna bör man se över sina ventilationssystem mellan varven. Ventilation är en av de där lite kluriga funktionerna i en lokal. När det fungerar så tänker man inte på det, utan tar det bara för givet. Det är när det inte fungerar som problem uppstår. Misstänker ni att ni har brister i er ventilation, ta kontakt med er lokala ventilationsfirma och be dem se över systemet. Kanske behöver det göras en justering av ert befintliga system eller kanske behöver hela systemet tillochmed bytas ut. Oavsett vad ni behöver hjälp med så kan en duktig yrkesperson från en seriös firma med lång erfarenhet alltid hjälpa er.

Gör din OVK-besiktning i Stockholm

1 May 2022

Luften är något av det viktigaste vi har. Det märks direkt om det är dålig med syre. I Stockholm får ni hjälp med OVK-besiktning för kontroll av luften.

Det finns krav på hur en offentlig byggnad ska vara. Eleverna som hela dagen sitter i skolan ska kunna göra det i en hälsosam miljö med bra luft. Ventilationen är otroligt viktig oavsett om det är i ditt hem eller i en offentlig miljö. Och det finns en hel del bestämmelser kring detta. Har du en offentlig lokal som skola, sjukhus eller liknande, då behöver du göra en OVK-besiktning. När man gör en OVK-besiktning i Stockholm så kontrollerar man att luften är bra. De fel som eventuellt finns skriver man sedan ner i en journal så man kan åtgärda dem snarast möjligt.

Spara energi med en OVK-besiktning

Luften är viktig överallt, i alla typer av lokaler och bostäder. Av den anledningen finns det krav på hur ofta man ska göra en OVK besiktning. Hur man utför den kan däremot skilja sig åt beroende på vad byggnaden är ämnad för. När man gör en OVK så kollar man samtidigt igenom hur man kan minska energiförbrukningen. Givetvis gör man det utan att påverka inomhusmiljön negativt. När du behöver göra en besiktning ska du alltid kontakta proffsen. De tar hand om allting och går igenom hela systemet mycket noga. Du får sen ett intyg som visar att besiktningen är gjord och att den inte behöver göras igen på ett bra tag

Lös upp stopp i avlopp med hjälp

16 Mar 2022

Ett av problemen som räknas in som akut är stopp i avlopp. Man behöver snabb hjälp för att fixa det om man inte kan göra det själv. Här kan du läsa vad du kan göra själv och vad du kan få hjälp med.

Problem med avloppet innebär ofta stora problem. Det innebär en begränsning som man inte kan leva med. Även om det bara handlar om kanske ett dygn, så skapar det stora problem under det dygnet. Om man har stopp i avloppet innebär det att man inte kan använda något vatten. Eller ja, vattnet kan användas, men det kan inte spolas ned. Då kommer det upp någon annanstans på inte önskvärt ställe. Gå på toaletten, diska och duscha, det är sådana saker som inte kan göras. Har man tur har man en snäll granne som kan låna ut toaletten tills avloppet är färdigt. De duktiga VVS:arna sköter ditt stopp i avloppet snabbt och smidigt, de hjälper även till vid akuta problem.

Hur får man stopp i avloppet?

Avloppet utsätts dagligen för olika saker, matrester som spolas ned och därmed även fett. Fett är ofta en bidragande faktor till att ett stopp bildas. Genom att vara mer noggrann och torka upp fettet innan det diskas, så minskas risken. Det finns även saker man kan testa hemma för att få loss stoppet. Detta hittar du enkelt med en sökning. Annars finns det experter som med hjälp av olika hjälpmedel kan få loss ditt stopp på nolltid.

Stopp och belägg

5 Dec 2020

Håller det på att svämma över hos dig? Vet du inte hur du ska sätta stopp för allt vattenflöde? Har du inte alls fått kläm på hur du ska få ordning på på allt som gäller fastigheter och slam?

Tänk om det vore så roligt att man anordnade SM i slamsugning i Stockholm. Skämt åsido, det är nog inte så många som skulle ha det högst upp på sin lista över bra prioriteringar. Men även om du inte hör till dem som vill se SM i slamsugning kanske du borde prioritera att göra en slamsugning, såvida du äger en fastighet. För ett tu tre är det stopp och då står du där med vatten upp till knäna.

Olika slags slamsugning

En slamsugning innebär helt enkelt att man gör rent i rörsystemen. Man suger ut den smuts som lagt sig i rören och som kan orsaka stopp och översvämning. Det kan röra sig om en heltömning där allt töms och görs rent. Ett annat alternativ är en deltömning. Det innebär att vattnet lämnas kvar men att toppskikt och delar av bottenslammet sugs ut. Till sist finns det topptömning. Då sugs bara toppskiktet upp.

Att slamsuga regelbundet är en av de bästa åtgärderna man kan göra i förebyggande syfte. När löven faller av träden och letar sig ner i brunnar så slammar det snabbt igen. Passa på att göra en rejäl tömning runt just hösten. Andra tillfällen på året kan även de vara speciella, men en regelbundenhet torde vara det bästa.

Rätta maskinen för att utföra stamspolning

20 Nov 2020

Om det luktar illa från rör och avlopp kan detta vara ett tecken på att du måste boka in en stamspolning för att rätta till problemet. En stamspolning måste utföras av ett auktoriserat företag.

Stamspolning är inget som du kan göra själv, utan det måste skötas av ett professionellt företag med rätt verktyg. Det finns speciella maskiner som kan rengöra avloppsrör. De är specialgjorda så att de kan föra in vatten med ett högt tryck i rören. Det hårda trycket från vattenflödet kan få saker som fastnat inuti rören att lossna och följa med vattenflödet ut. Det behöver inte bara vara föremål, utan kan helt enkelt handla om avlagringar som legat på lur länge och byggt upp en skorpa som sitter fast i fastighetens rör.

Anställ rätt företag för jobbet

Om det ska spolas i några stammar i huvudstaden är det ett auktoriserat företag som behövs för att utföra arbetet. Annars kan operation stamspolning i Stockholm bli en riktigt rörig historia. Det krävs att man vet vad man pysslar med om man ska in i delar av ett hus som inte kan nås med vare sig kropp eller ses med blotta ögat. Att utföra en stamspolning kräver precision och man behöver ha en ordentlig utbildning för att förstå vad man pysslar med. Att hantera maskiner och förstå sig på dem tillhör vardagen för ett proffs. Tänk på att du kan använda dig av ROT-avdraget som ligger på 30 % av arbetskostnaden för att utföra stamspolningar i ditt hem.

Vad göra – om man inte vill byta stammar?

14 Jan 2020

Skulle ens VVS-system krångla, om man till exempel ofta får stopp i sina avlopp, eller att vattnet börjar smaka illa eller något annat problem med rören, bör man alltid kontrollera så att rören är täta och inte läcker. Den bästa rekommendationen är att då ta hem en rörmokare som kan gå in med en liten minikamera och kontrollera rören inifrån. På så sätt kan man avgöra om rören är täta eller inte.

Visar det sig att de fortfarande är täta, behöver man inte nödvändigtvis byta ut stammarna, men man kan istället vidta andra åtgärder som förstärker dem. Som tur är finns det några olika saker som man kan vidta om de är så att man märker att rören börjar bli gamla utan att nödändigtvis behöver göra ett dyrt stambyte. Här talar vi om hur. 

Spola rören med hett vatten

Har man fortfarande täta rör som inte har sprungit läck, kan man be en rörmokare, förslagsvis på Kungsholmen att komma och spola rören med hett vatten, eller med högtrycksspolning. Särskilt gäller detta om man bor i en BRF, där rören är sammanlänkade med varandra. Det är sällan då som det endast är ett hushåll som har problem med sina rör, utan då kan hela rörsystemet behöva en genomspolning med hett vatten eller med högtrycksspolning. Genom att spola hela rörsystemet med hett vatten får man till stånd en rensning av rören.

Man kan göra en relining

Vill man eller kan man inte göra en högtrycksspolning eller spolning med hett vatten kan man istället göra en relining. Det innebär i korthet att man sprutar in plast, eller lägger in plaströr inuti de slitna rören och sedan härdar dem. Genom att härda dem så lägger sig plasten inuti rören och det bildas en hinna innanför som skyddar rören mot läckage. När man lägger plast inuti rören, så håller de för längre tid. Man förlänger hållbarheten på rören.

Bäst att anlita professionella rörmokare

Det bästa man kan göra för någon av dessa ingrepp och för att komma till rätta med slitna rör är att alita en professionell rörmokare som kan antingen kontrollera rörens status eller göra en relining eller en högtrycksspolning eller en spolning med hett vatten. Man måste för alla dessa åtgärder först och främst kontrollera att rören fortfarande är intakta och inte har sprungit läck. Har de gått sönder då måste man helt enkelt byta ut dem, men även kontrollera så att inte vattnet som har läckt ut har orsakat någon skada på huset. Läs mer här, om du behöver en rörmokare på Kungsholmen: https://www.rörmokarekungsholmen.nu.

Vilken rörmokare ska man välja i Stockholm?

14 Dec 2019

När det kommer till att välja VVS-montörer, finns det väl ingen som avser att anlita någon som inte är noggrann, duktig eller kompetent, eller hur? Att medvetet välja en VVS-montör som inte bryr sig om sitt arbete, är ju ganska kontraproduktivt, eller hur? Så alla vill ju välja en VVS-montör som är bra, duktig, kompetent, noggrann och som inte fuskar, eller som gör ett arbete som de inte är så nogganna med. Så hur gör man när man ska välja den bästa rörmokaren som finns i Stockholm? Här går vi igenom några av de viktigaste kriterierna för en duktig och kompetent rörmokare i Stockholm.

Alla som är villaägare, har väl någon gång varit med om hantverkare som säger att de ska dyka upp en viss dag, men som nästa är som uppslukade av jorden. En sådan rörmokare vågar man ju inte riktigt lita på. Så man vill ju helst anlita en rörmokare som dyker upp när de säger att de ska dyka upp. Att inte ha tillgång till sitt badrum tär på så gott som vem som helst. Det är helt enkelt jobbigt. Då behöver man en VVS-montör som faktiskt arbetar på och som inte är någon annanstans än just där man behöver henne, eller honom som bäst.

När du vill ha tag i VVS i Stockholm

Kompetenta och duktiga VVS-montörer

Det bästa som man kan göra innan man bestämmer sig är väl att ta reda på den rörmokare som har bäst referenser. Man kan alltid fråga grannar, släkt och vänner om vem som de i sin tur litar på. Vet de inte det, kan man i stället googla "VVS Stockholm". Sedan betar man av de förslag som man får av Googles sökmotorer. Man tar kontakt, ber om referens och offert. Sedan följer man upp referenserna. Vill man inte det, kan man istället läsa på om vilka omdömen som de får av andra och tidigare kunder – men se upp – står det 100% nöjda kunder och det endast är 2 kunder som har gett dem omdömen som är bra, säger det inte särskilt mycket, eller hur? Här gäller det att kunna tolka siffror rätt.

Miljömedvetna VVS-montörer

Sedan kan man ju alltid fråga om VVS-montörerna bryr sig om att arbeta på ett klimatsmart sätt. Hittar man VVS-montörer som är medvetna om detta, kan man lita på att de är både seriösa och tar sitt arbete på stort allvar. De har öfrmodligen tänkt till, på vilket sätt som de kan göra sitt arbete med så litet avtryck på planeten som det bara går. Det är ju något som vi alla vinner på, eller hur?

Behöver er BRF byta stammar?

4 Nov 2019

Behöver er bostadsrättsförening (BRF) byta stammar? Om så är, bör man välja ett VVS-företag som uppfyller viktiga kriterier. Detta för att man ska få så mycket som möjligt för pengarna. Välj till exempel ett VVS-företag som tar hänsyn till miljön och som har certifierat sig enligt ISO 14001, vilket betyder att de tar hänsyn till miljöaspekter i allt som rör verksamheten. 

Det kan också vara bäst att välja en firma som har duktiga och noggranna VVS-montörer och som är noggranna i allt som de gör. Att göra ett stort stambyte i en BRF innebär ett stort arbete och det innebär att ett stambyte gör man inte särskilt ofta, kankske en gång på 30-40 år, beroende på vilket material som man väljer på rören. Väljer man plaströr, håller de ju inte lika länge som till exempel sådana som är tillverkade av gjutjärn, vilket alltmer sällan används numera.

Stambyte som höjer värdet på BRF

Får man som BRF till ett bra stambyte på sin fastighet, ser man till att höja värdet på fastigheten. Det hjälper på många sätt, men framför allt hjälper det till när de enskilda bostadsägarna vill sälja sina bostäder. Vill man däremot bo kvar, och man ser till så att rätt VVS-firma utför stambytet, då innebär det några orosmoment mindre. Man behöver inte oroa sig över om rören ska fortsätta hålla eller om man ska få problem med dem. Det kan kännas bra för den bostadsägare som får ett stambyte. Med det får man också både kök och badrum renoverade, då rörmokarna river ut allt golv och väggar där rören går. Med ett stambyta får bostadsägarna nya köks- och badrumsinredningar, vilket ökar trivseln och höjer värdet på bostäderna.

Därför kan man se fram emot fina rum

Av den anledningen kan man se fram emot att få uppdaterade och fina badrum och kök när man passar på att byta stammar. Det blir många saker som förbättras när man väl genomför ett stambyte. Därför är det mycket viktigt att välja VVS-företaget som ska genomföra det viktiga stambytet och som ska renovera kök och badrum. Det som är viktigt är att rörmokarna är noggranna och gör varje delmoment på ett noggrant sätt och inte slarvar. Man vill ju att den som arbetar med rören, gör detta  på ett fackmannamässigt sätt. Därför är alla certifieringar viktiga. Alla VVS-montörer måste ju ha utbildning och rätta certifikat för våtrum, vara medlemmar i Byggkeramiska rådet och så vidare. Läs mer här.

← Äldre inlägg