Rörmokare i Sollentuna

Ibland är olyckan framme: det läcker vatten, vattnet svämmar över, ledningarna har fryst, det är något fel på pumpen/värmepumpen, det är stopp i pannan, etc.

Renoveringar, ombyggen, tillbyggen

Professionella rörmokare är specialister på rörmokeri, så ska du renovera eller göra någon typ av förändring i din bostad (ombyggnad eller tillbyggnad) är seriösa rörmokare det perfekta valet. De känner sig hemma i alla typer av bostäder: moderna lägenheter, gamla villor eller funktionella radhus – allt passar dem lika bra.

De tjänster som utförs omfattas i stor utsträckning av ROT-avdraget. Det innebär att du kan dra av halva arbetskostnaden (maximal ROT-avdrag är 50 000 kronor på ett år) i deklarationen. Och det är inte alls krångligt för dig, ansvaret för alla blanketter som fyllas i och kontakterna med Skatteverket ligger helt på ansvarig rörmokare.

Kundens behov kommer först

Du kan känna dig trygg i att mycket yrkeskunniga och tillmötesgående professionella rörmokare gör jobbet på ett professionellt och tillfredsställande sätt. Slarviga rörarbeten kan ställa till med stora problem för den som drabbas, så de ser alltid till att göra jobbet grundligt och korrekt. Tillgänglighet, trygghet och kompetens är deras ledord i arbetet och kontakten med kunderna.

Professionella rörmokare sätter med andra ord alltid kundens behov i främsta rummet och har tack vare det byggt upp ett gott rykte runt om i Sverige

Utöver allt detta tar de även ett stort miljöansvar. De hänger med i den tekniska utvecklingen på miljöområdet och rörmokarna utbildas kontinuerligt.

De ser även till att alla leventörer de jobbar med och att de underentreprenörer de anlitar lever upp till de professionella rörmokarnas höga standard, både gällande kvalieten på arbetet och det miljömässiga ansvarstagandet.

Dessa ansträngningar har skapat det goda rykte professionella rörmokare har i Sverige. Under de år de jobbat i området har de  byggt upp en stor bas med nöjda kunder. 

Trygghet och ansvar

Tyvärr är den svarta sektorn fortfarande stor, och här förklaras varför du ska undvika den.

Det allra tyngsta skälet är dock tryggheten. Du har helt enkelt ingen trygghet när du anlitar en svartjobbare, inte ens om det är någon du anser dig känna väl. Det har flera gånger påpekats att rörarbeten är allvarliga saker och att ett dåligt utfört arbete kan få allvarliga konsekvenser.

Har arbetet utförts svart kan du få än större problem. Du lär inte få någon garanti på arbetet och dessutom kan det vara svårt att få försäkringspengar om skada skulle uppstå. Försäkringsbolagen är mycket noggranna med att arbetet ska vara fackmannamässigt utfört.

Till råga på allt kan du dessutom blir arbetsgivaransvarig för hantverkaren. Skatter och sociala avgifter blir då ditt ansvar och du kan till och med bli ersättningsskyldig om hantverkaren skulle skada sig under arbetet.

Tjänster

Vad du än behöver hjälp med i rörväg så kan professionella rörmokare stå till tjänst. Akuta ärenden självklart men de åtar sig även större projekt som renoveringar, tillbyggnationer och nybyggen.

För att gå in lite mer i detalj på vad de kan hjälpa till med: golvärme och stambyten, installationer av kylsystem, värmesystem (värmepumpar) samt panninstallationer och pumpservice. De kan byta ut kranar och blandare, göra avloppsfilmningar samt högtrycksspolningar, med mera.

Övriga arbetsområden

Rörinstallationer är som sagt inte det enda de jobbar med utan de är även verksamma inom flera andra områden.

Inbrottskador

Något annat seriösa rörmokare kan hjälpa till med är reparationer av inbrottskador och skadegörelse, på såväl lång som kort sikt. De gör provisoriska skadetäckningar på fönster, dörrar och liknande under jourtid och permanenta reparationer pådagtid.

Avlopp

På avloppsfronten finns rörmokare till hands för både akuta ärenden och mer långsiktiga underhållsarbeten. Stopp i avloppet kan de komma och lösa omedelbart via deras jourservice och de gör även avloppsspolningar i förebyggande syfte.  Dessutom filmar de avlopp för att upptäcka eventuella skador och även åtgärda fel som finns (gräva upp och byta ut rör och ledningar).

Elektricitet

Elarbetaen av olika slag har blivit ett allt mer integrerad del i samband med renoveringsarbeten. Och det är mycket komplicerat område som ställer höga krav på kunskap och säkerhet på den som utför arbetet. Så när det gäller elen tar professionelal rörmokare hjälp utifrån från den certifierade underentreprenören. Arbetet sker i projektform och i vissa fall används standardiserade upplägg medan det i andra fall skräddarsys en lösning åt kunden.

Så jobbar rörmokare

Alla professionella rörmokare är välutbildade och mycket kompetenta inom sina respektive områden. När det gäller arbeten med rör är förstås noggrannhet och omsorg om kunden av största vikt. Felaktigt dragna ledningar eller slarv med installationer kan få allvarliga konsekvenser för den som drabbas. Det blir dyrt rent ekonomiskt, men tar även hårt på boendesituationen och därmed livskvaliteten.

Inte minst är det extremt viktigt att kunna arbeta lugnt och metodiskt, men samtidigt effektivt i akuta lägen, som till exempe när ett rör har gått sönder och en läcka uppstått. Denna kombination av lugn och effektivt är något som profesonella rörmokare och VVS-tekniker behärskar till fullo.

Du är i trygga händer

Vad krävs egentligen för att bli en rörmokare? Både utbildning och praktisk erfarenhet lyder svaret på den frågan. Det finns en gymnasieutbildning under energiprogrammet och det finns även andra former av utbildningar som ger behörighet. På en sådan utbildning får man en bred kunskap inom VVS-teknik, energiteknik, miljökunskap och svets- och lödteknik.

Den praktiska erfarenhet som krävs är 850 timmars praktik, och denna praktiska bit delas upp i flera olika omgångar.

Man kan även gå som lärling för att bli rörmokare, men det tar sin tid. 8 500 lärlingstimmar är kravet och man måste även genomgå en teoretisk utbildning på 16 veckor.