Relining i Göteborg – förnyelse av rörledningar

Med relining i Göteborg omvandlas och förstärks gamla rörledningar. Ett alternativ som spar både tid och pengar för fastighetsägare. Läs vidare för info!

Genom att fodra insidan av befintliga stammar skapas ett nytt rörsystem utan behov av att riva upp halva huset. Tekniken med relining är inte bara snabbare än den som tillämpas vid ett traditionellt stambyte. Relining ger också stammarna en förlängd livstid och minskar risken för framtida problem. Till detta kommer att kostnaden blir lägre än om fastighetsägaren hade tvingats göra stambyte. Dessutom slipper de boende en rad av de problem som förekommer vid stambyte.

Åtgärder vid relining i Göteborg

Den första åtgärden är att genomföra en inspektion av ledningssystemet. Den görs oftast med hjälp av en specialkamera. Bilderna kommer att visa om det finns skadade rör eller proppar. Skadade rör byts ut och rören spolas därefter med högtryck. Relining i Göteborg innebär att en stark och hållfast slang av plast förs in på insidan av de befintliga rören. Plastslangen härdas mot rören med olika metoder.

När traditionella metoder kräver omfattande och tidskrävande arbete, med tillhörande störningar i vardagen, kan relining utföras med minimal påverkan på både människor och miljö. Det är som att flytta in på hotell medan ditt hus genomgår en makeover – fast utan att faktiskt behöva packa en enda väska. Och plötsligt fungerar avloppet utan att besvärande proppar bildas och risken för läckage blir minimal.

27 Jun 2024