Arbetsmiljön inom VVS

Att det råder god arbetsmiljö är ytterst arbetsgivarens ansvar. Därtill är det upp till arbetsgivaren att se till att ett systematiskt arbetsmiljöarbete pågår. Det här kan bland annat vara i form av att vara uppmärksam i arbetet, upptäcka risker och att rätta till något i arbetsmiljön som kan påverka personalens välmående och/eller säkerhet.

AML och Arbetsmiljöverket

Inom VVS och andra branscher är det arbetsmiljölagen, AML, som till stor del ligger till grund för arbetsmiljöarbetet. Man kan säga att lagen ger en yttre ram för hur arbetet ska se ut, medan Arbetsmiljöverket arbetar mer med detaljerna. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter och råd för att närmare visa vad som egentligen gäller på arbetsplatser, oavsett om det handlar om VVS eller kontorsarbete.

Arbetar både i lag och ensam

En som arbetar med VVS kan både arbeta i lag och ensam. Vid större nybyggnationer är det vanligt att en mindre arbetsgrupp jobbar tillsammans med en arbetsledare. Däremot är det vid mindre jobb, så som servicearbeten exempelvis, vanligt att arbeta ensam. Således gäller det att kunna vara självständig och fatta goda beslut på egen hand om man jobbar inom detta område. Givetvis finns normalt sett en arbetsledare eller annan chef nåbar för telefon för svårare ärenden.

Med det sagt kan det ändå vara ett socialt jobb att arbeta med VVS. Väl ute på uppdrag har man ofta kontakt med fastighetsägare och kunder. Alltså är goda sociala förmågor något som en VVS:are kan dra stor nytta av. Hur ofta en VVS:are arbetar med serviceuppdrag respektive nybyggnationer kan skilja sig mycket åt. Det kan delvis bero på firman och vilka kunder firman har, men också var verksamheten är förlagd. I en stad med riktigt stark byggnadskonjunktur kan det säkerligen bli mer arbeten vid stora byggen än i ett mindre samhälle ute på landsbygden.

Förmågor en VVS:are drar nytta av

Ovan nämndes några av de förmågor en VVS:are drar nytta av i sin yrkesverksamhet. Främst kan det sammanfattas i tre punkter:

  • En VVS:ares arbetsmiljö är ibland ensam. Vid sådana tillfällen krävs det att kunna fatta beslut på egen hand och att kunna arbeta självständigt på ett bra sätt.
  • Händig. Rörmokare är hantverkare och behöver således vara skickliga med händerna. I det vardagliga arbetet krävs händighet för att utföra de uppgifter som står på dagordningen.
  • Samarbetsförmåga. Ibland arbetar VVS:are, som ovan nämnt, självständigt, men det är även vanligt att man arbetar i lag. Vid sådana tillfällen är det bra att ha viss social kompetens och ha lätt för att samarbeta med andra människor.

Vidare kan det vara bra att ha en god fysik. Även om branschen aktivt arbetar emot detta, förekommer ibland obekväma arbetsställningar. Obekväma arbetsställningar kan ibland vara dåligt för kroppen, men skillnaden mellan hur VVS:are arbetar idag och för bara några år sedan är enorm. Idag löper man betydligt mindre risk att drabbas av belastnings- och andra arbetsskador under arbetet.

Något annat som är till hjälp för någon som jobbar inom VVS är ett sinne för matematik. Ofta behöver matematiska uträkningar göras för att jobbet ska kunna utföras.

26 Jun 2017