BRF:er behöver proffsiga rörmokare

Behöver du en renovering av toalett eller badrum? Är ni en BRF som behöver  renovera badrum för flera lägenheter och så snabbt som möjligt, då renoveringar ställer till det för er BRF? Då gäller det att anlita hantverkare som behärskar renoveringar av så stora volymer. Det är också viktigt att anlita någon som kan de olika stadgar och regler som omgärdar BRF:er, och om vem som ska och kan betala vad i ett så stort företag.

När man sätter igång så stora byggprojekt som renoveringar av flera badrum samtidigt är det många frågor om logistik som ska fungera. Viktigast är också att det går snabbt undan, men att man inte tummar på kvaliteten. Det måste utföras på ett så grundligt sätt som det bara går, men får inte ta hur lång tid som helst.

Vilka kriterier är viktiga vid val av VVS-montör?

Om ni är en BRF i Stockholm och letar efter VVS-montörer som kan ta på sig att renovera era badrum, är det mer än 1.500 VVS-montörer som ni kan välja på. Det saknas inte rörmokare i Stockholm, kan man lugnt påstå, tvärtom. Så vad är viktigt att ta hänsyn till vid valet av hantverkare vid renovering av badrum? Här listar vi några av de kriterierna som är viktiga och som man bör ta hänsyn till.

Offert 

Alla offerter bör vara kostnadsfria. Vanan att ta betalt för en offert är en onödig utgift för er som BRF. Dessutom bör man kunna förvänta sig att de träffar er för mer information för att kunna ge en seriös offert. Har inte företaget tid till det, kan man ju undra hur de tänker organisera hela arbetet, om de skulle ta på sig ett så stort arbete. Kan de inte få till personal som kommer ut och informerar sig om arbetet, är det troligt att de inte klarar av att organisera arbetet väl när det kommer till kritan.

Referenser

Referenser är nästan viktigast när det kommer till att kunna välja hantverkare för detta viktiga arbete. Vad deras befintliga eller tidigare kunder säger om dem är avgörande eftersom ni inte lär kunna förvänta er bättre bemötande eller arbete än det de har åstadkommit fram till nu.

Certifiering och rätt kompetens

Att de är rätt utbildade är faktiskt något man nästan tar för givet, men det är ändå viktigt att försäkra sig om att det faktiskt är så. I synnerhet är det viktigt med rätt certifieringar. Att företaget följer branschregler är också viktiga.

Ansvarsförsäkring

Ett seriöst företag tar ansvar för både sina anställda, men även gentemot sina kunder. Skulle olyckan vara framme – och en olycka händer lätt – ska inte kunden stå för de kostnaderna, det ska företagets egen ansvarsförsäkring ta hand om. Ingen personal ska behövs stå för egna sjukkostnader.

Logistik 

Ett företag som tar på sig stora renoveringar, måste kunna presentera lösningar på logistiken och hur man kan göra för att BRF:ernas medlemmar ska kunna klara av renoveringarna under tiden som de pågår.

25 May 2018