Certifierad OVK-besiktning i Stockholm

Med en OVK-besiktning säkerställer man att luftkvaliteten är tillräckligt bra i fastigheten. Men hur ofta måste man göra en OVK-besiktning i Stockholm?

Genom att låta göra en OVK-besiktning får man veta hur luftkvaliteten är i en byggnad. Alla större byggnader där det vistas människor måste få inomhusluften kontrollerad. Grundregeln säger att en OVK-besiktning ska ske vart tredje eller sjätte år, beroende på vilket ventilationssystem man har. En- och tvåbostadshus behöver bara besiktigas en gång och det i samband med att ventilationssystem tas i bruk.

Som fastighetsägare är man ansvarig för att OVK-besiktningen görs när den ska, samt att den blir utförd av en certifierad tekniker. Vid en OVK-besiktning får man även förslag på förändringar som kan göra att man sänker byggnadens energikostnader. Detta utan att luftkvaliteten påverkas negativt på något sätt.

Vanliga fel som kan upptäckas vid en OVK-besiktning

Är man en fastighetsägare eller en bostadsrättsförening som vill göra en OVK-besiktning i Stockholm kan det löna sig att först ta in offerter. Detta då konkurrensen är stor mellan olika företag och priserna därför kan variera. Men det är viktigt att man i slutändan väljer ett företag som är certifierat och registrerat.

Skulle man få anmärkningar på inomhusluften måste man se till att problemen åtgärdas så snart som möjligt. Därefter måste man boka en ny OVK-besiktning. Vanliga fel vid en besiktning är för lågt luftflöde eller att tilluft saknas efter det att man har utfört större renoveringar, men även felaktiga installationer av fläktsystem i kök och badrum.

Ta del av mer information om OVK-besiktning på https://www.ventkontroll.nu/

23 Feb 2023