Gör din OVK-besiktning i Stockholm

Luften är något av det viktigaste vi har. Det märks direkt om det är dålig med syre. I Stockholm får ni hjälp med OVK-besiktning för kontroll av luften.

Det finns krav på hur en offentlig byggnad ska vara. Eleverna som hela dagen sitter i skolan ska kunna göra det i en hälsosam miljö med bra luft. Ventilationen är otroligt viktig oavsett om det är i ditt hem eller i en offentlig miljö. Och det finns en hel del bestämmelser kring detta. Har du en offentlig lokal som skola, sjukhus eller liknande, då behöver du göra en OVK-besiktning. När man gör en OVK-besiktning i Stockholm så kontrollerar man att luften är bra. De fel som eventuellt finns skriver man sedan ner i en journal så man kan åtgärda dem snarast möjligt.

Spara energi med en OVK-besiktning

Luften är viktig överallt, i alla typer av lokaler och bostäder. Av den anledningen finns det krav på hur ofta man ska göra en OVK besiktning. Hur man utför den kan däremot skilja sig åt beroende på vad byggnaden är ämnad för. När man gör en OVK så kollar man samtidigt igenom hur man kan minska energiförbrukningen. Givetvis gör man det utan att påverka inomhusmiljön negativt. När du behöver göra en besiktning ska du alltid kontakta proffsen. De tar hand om allting och går igenom hela systemet mycket noga. Du får sen ett intyg som visar att besiktningen är gjord och att den inte behöver göras igen på ett bra tag

1 May 2022