Hur mår dina stammar egentligen?

Det man ser – det kan man också åtgärda. Som husägare så är det alltid lättare att reparera synliga skador på huset än vad fallet är om skadorna i fråga är dolda - något som, naturligtvis, ligger i sakens natur. Det som är farligt är dock ifall de dolda skadorna är så pass stora att de för konsekvenser med sig. 

Ett typiskt exempel på detta gäller vattenskador som en följd av att rör- och ledningar gått sönder. Stammarna – som dessa rör – och ledningar kallas med ett finare ord – håller inte för evigt och som husägare så bör man, med jämna mellanrum se över skicket på dessa. Av två skäl: det ger bra indikationer på då det kan vara dags att vidta åtgärder, om det är akut eller om det handlar om ett projekt som man kan planera några år framåt i tiden. Nummer två: det går att få andra svar – har du haft återkommande problem med exempelvis stopp i avloppet, illaluktande brunnar eller bubblor i diskhon så kan det vara dags för en omfattande rengöring av stammarna; något som sker genom högt tryck och hett vatten. 

En rörinspektion ger svaren 

Åtgärderna och vilka dessa blir är dock senare fråga – det viktiga är att se över skicket. det gör man genom att anlita ett företag inom ett specifikt område som kallas för rörinspektion. Äger du ett hus i Stockholm och anlitar ett företag för en rörinspektion så kommer du att få ett snabbt utfört jobb, till ett bra pris och där du får svart på vitt kring hur stammarna ser ut. 

Efter en rörinspektion så kan du alltså – utifrån givna fakta – planera kring eventuella åtgärder. Innan vi visar på några typiska sådana så ska vi dock förklara hur en rörinspektion ser ut. Företaget i Stockholm som du anlitat kommer att föra in slangar i stammarna. På dessa slangar finns kameror placerade och dessa kopplas till en dator: via skärmen så kan företaget sedan följa och anteckna kring stammarnas status. Allt detta får du utförligt nedskrivet i ett dokument då din rörinspektion är färdig och du kan börja planera inför framtiden. 

Relining kan vara ett bättre alternativ

Skulle stammarna visa sig ha brister – sprickor och annat – så bör åtgärder vidtas. Vanligt är att man genomför ett stambyte. Något som dock tar ganska lång tid, som kostar pengar och som innebär att man - via badrummet (ibland även köket) tar sig in för att kunna ersätta stammarna med nya. Ett stambyte kommer alltså att påverka din levnadsstatus i Stockholm under en period. Det finns dock ett annat alternativ som är relativt nytt och som många väljer snarare än ett stambyte. 

Skulle en rörinspektion visa att någonting måste göras så går ofta de befintliga stammarna att reparera genom att man sprutar in epoxiplast i dem; plast som härdar och som blir “nya” stammar. Detta kallas för en relining och det är både billigare och – sett till komforten - en bättre lösning. Vi skulle definitivt undersöka den saken lite närmare om en rörinspektion visar på att åtgärder måste vidtas. Läs mer om rörinspektioner i Stockholm här.

26 Jan 2018