Jobba som rörmokare

Att jobba som rörmokare, eller VVS-montör som det vanligen kallas, är ett varierande yrke med goda framtidsutsikter. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas till att installera, underhålla och reparera rör och liknande utrustning för värme, ventilation och sanitet i olika typer av fastigheter.

Den som funderar på att bli rörmokare kan se fram emot en mycket god arbetsmarknad. Konkurrensen om jobben är liten, framför allt i storstäder som Stockholm och Göteborg. Mer om detta längre ner i texten.

Arbetsuppgifter

Ovan beskrevs en rörmokares arbetsuppgifter sammanfattande. Vidare kan man säga att rörmokare arbetar med installationer vid nybyggnationer och ombyggnationer. Som tidigare nämnt arbetar de även med underhåll och reparationer av redan befintliga rörsystem.

En vanlig uppgift för en rörmokare är att kapa och bocka rör till rätt form. Därefter ska rören sättas ihop och anslutas till det som ska installeras. Det här kan även göras genom att svetsa, använda kopplingar eller med hjälp av hårdlödning. Ofta har man ritningar och tekniska beskrivningar som stöd under jobbet.

Utbildning

Utbildning kan genomföras på gymnasieskolornas VVS- och fastighetsprogram med inriktning VVS. Dessa gymnasieskolor finns utbredda över hela landet, både i storstäder som Stockholm och Göteborg, men också i lite mindre städer så som Hudiksvall och Nässjö.

Efter genomförd utbildning på gymnasiet går man vidare till ett branschföretag och söker anställning som lärling. Efter att ha varit lärling i ungefär två år avläggs ett branschprov, vilket är ett måste för att bli certifierad VVS-montör. Det är dock inte obligatoriskt att ha genomfört gymnasieutbildningen – i vissa fall finns det möjlighet att få hela utbildningen endast genom en lärlingsanställning. Något som däremot ofta är ett krav är körkort.

Hur är en bra rörmokare?

En rörmokare bör ha vissa förmågor för att utöva yrket på ett så bra sätt som möjligt. Om dessa förmågor ännu inte finns, är det något som bör utvecklas. Till exempel bör man vara handlingskraftig, att man kan arbeta på egen hand och fatta väl avvägda beslut.

En annan bra egenskap är naturligtvis att vara händig. Rörmokare är ett hantverksyrke och kräver att man är praktiskt lagd och att man kan arbeta med händerna. En annan viktig egenskap, som är viktig i många andra yrken, är att man kan samarbeta. Ofta arbetar rörmokare i grupper vilket kräver en förmåga att kunna komma överens och arbeta tillsammans med andra.

Arbetsmarknad

Arbetsmarknaden för rörmokare är god. De som ännu inte riktigt har bestämt sig, bör känna till att det råder mycket liten konkurrens om jobben i hela landet. Av Arbetsförmedlingen bedöms konkurrensen vara mycket liten i södra och mellersta Sverige (inkluderat storstäder som Stockholm och Göteborg), och ”liten” i Norrland. Arbetsmarknaden för rörmokare är kort sagt alltså mycket god. Detta mycket till följd av att det råder en stark byggnadskonjunktur i landet. Den starka byggnadskonjunkturen tros hålla i sig, eller öka, de närmsta åren. Särskilt i Stockholm byggs det i en rasande fart, så det lär finnas behov av rörmokare i Stockholm.

I dagsläget finns ungefär 19 000 anställda rörmokare i Sverige. Det här räcker inte för att möta den stora efterfrågan som finns, och som kommer att finnas över de närmsta åren. Arbetsförmedlingen skriver också i sin yrkesprognos att arbetsgivare runt om i landet upplever en brist på rörmokare som kan de lediga jobb som finns.  

30 Mar 2017