Kontroll av ventilation Uppsala

Ventilation måste regelbundet servas och kontrolleras för att säkerställa att den är tillräcklig och god. Här kommer några användbara tips för er i Uppsala.

Ventilationen är mycket viktig i en fastighet. Dels för byggnaden, för att den inte ska drabbas av problem med mögel, men även för de som vistas eller bor i den. Ungefär vart tredje eller vart fjärde år är det lagom att se över och serva ventilationssystemet. Har man byggt om eller utfört renoveringar kan man behöva se över ventilationssystemet tidigare än så.

När man servar ventilationssystemet kontrollerar man det och byter ut eventuella delar som är slitna. Det rengörs också från damm och andra partiklar. Servar man ventilationssystemet regelbundet håller det längre och går inte sönder. Det innebär också att det arbetar effektivare och drar mindre energi.

Anlita ett företag som är specialiserade på ventilation

Vill man kontrollera och serva sin ventilation i Uppsala ska man ta hjälp av ett företag som är certifierade och specialiserade på olika typer av ventilationssystem. Ta gärna in offerter från några olika aktörer och jämför priser. Ibland kan det vara bra att även be om referenser från tidigare uppdragsgivare. Då blir det lättare att välja vem man vill ge uppdraget till.

Ett seriöst företag upprättar alltid ett detaljerat besiktningsprotokoll vid service och reparation av ett ventilationssystem. Detta får man sedan som fastighetsägare behålla. Protokollet kan vara bra att ha vid en eventuell försäljning av fastigheten. Detta då det är ett bevis på att ventilationssystemet fungerar som det ska och att inomhusluften är hälsosam.

5 Feb 2023