När du planerar för markarbete till bygget

Har du ett projekt som byggherre på något företag? Du kanske står mitt uppe i projekteringen av ett nytt bygge? Då har du säkert behov av flera olika underleverantörer om det inte är så att du har anlitat ett företag som totalentreprenör. Det första efter planering, tidsschema och kontrollplan är att bearbeta marken och tomten där bygget ska stå. Huset, eller fastigheten blir ju aldrig bättre än den grund som den står på, vilket ger för handen att utgrävningen och utjämningen av marken är av högsta  vikt, om inte en av de viktigaste bitarna, eller hur?

Om det är så att in inte har bestämt er för att anlita en totalentreprenör, utan flera olika, kan det vara stor idé att skära ner på kostnaderna och förhandla om varje detalj var för sig. Som byggherre och ansvarig för budgeten kan det vara viktigt att skaffa sig en totalkontroll vart utgifterna går. Varje underleverantör bör då hålla en dialog med dig och resten av byggledningen, så att de inte utför något som ni inte kommit överens om och sedan kommer med en faktura som överraskar eller som inte överensstämmer med vad ni har kommit överens om.

Ska man spränga eller spräcka – vad är skillnaden?

Är det så att man arbetar i ett redan tätbebyggt område kan det vara en god idé att inte spränga i onödan och utsätta de andra husen för skadliga vibrationer. Då kan man spräcka det som behöver avlägsnas. När man spräcker, får man en begränsad sprängning och kontrollerad händelse som är lättare att hantera än en sprängning. Vid en sprängning eller spräckning får man mycket grus som går att använda i det markområde som man håller på att förbereda för bygget.

Särskilt  stort är behovet i storstadsområdet, som i Stockholm. Hit kommer det ungefär en busslast med människor varje dag. Ja du läste rätt; en busslast varje dag; så många människor flyttar till Stockholm från andra orter och städer runt om i vårt land. Av den orsaken är det många byggen som pågår just nu för att avhjälpa den stora bostadsbrist som finns just nu och som kommer att finnas om trenden fortsätter som nu.

Anlita ett erfaret företag med god lokalkännedom

Vilket företag ska du anlita? Varför inte anlita ett företag som känner till Stockholm och dess olika marker väl? Det är viktigt med att vägschaktsföretag som har lång erfarenhet av att gräva och förbereda för byggen och vägar och vet vad som kan hända när man gräver i olika sorters jord och sand. De vet hur en grund ska se ut för att hålla och på vilket sätt man bäst förbereder jord, mark och sand för bästa hållbarheten och utan att påverka miljön alltför mycket. Det är även viktigt med ett företag som har personal som kan känna igen miljöer och bedöma deras hållbarhet och lämplighet för människor och bilar.

4 May 2018