OVK besiktning skapar ett rent Göteborg

Tycker du också att ren luft är viktigt? Vill du kunna andas utan föroreningar från Göteborgs gator eller mögel från vinden? Då bör du göra OVK besiktning!

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) är avgörande för att din fastighet ska ha ett fullgott inomhusklimat. Vid en OVK-besiktning undersöks ventilationssystemets hela funktion och det säkerställs att det stämmer överens med gällande föreskrifter. Som fastighetsägare ska man se till att systemet kontrolleras och hålls i gott skick. Minst vart tredje eller vart sjätte år ska OVK-besiktning genomföras.

Dålig luft tröttar ut människor och bidrar till bristande miljö både på kontor och i lägenheter. Dessutom kan hälsofarliga ämnen spridas genom ventilationen om denna inte kontrolleras med jämna mellanrum. Vi har certifierade kontrollanter med erfarenhet av att hjälpa fastighetsägare skapa god atmosfär i hela Göteborg.

OVK besiktning ger miljöeffektivisering och smart utnyttjande av resurserna

Vi vill alla bidra till att skapa ett rent och hållbart samhälle. En OVK-besiktning bidrar inte bara till ett bättre och mer hälsosamt inomhusklimat – den kan dessutom ge tips och råd för ett mer energieffektivt användande av ventilationssystemet. Ett rengjort system drivs dessutom billigare och smartare än ett som är fullt av smuts. Det sparar resurser för både fastighetsägare och miljön.

Utvecklingen går snabbt framåt och mycket kan ha ändrats sedan ventilationen i din fastighet togs i bruk. Boverkets föreskrifter uppdateras ständigt och det kommer hela tiden ny teknik. En auktoriserad OVK-kontrollant har koll på de senaste nyheterna och är uppdaterad på myndigheternas regelverk. I kombination med kunskap och erfarenhet bidrar det till ett friskt flöde i din ventilation.

18 Aug 2022