Relining – det miljövänliga alternativet

Har du stopp i dina avloppp? Om du har igenkorkade stammar och avlopp, bör du alltid ta reda på vad det är som orsakar dessa stopp. Om du tar kontakt med en rörmokare eller VVS-montör dom det heter numera, bör de gå in i rören och undersöka vad det är som orsakar stoppet. Om de har möjlighet att gå in i rören med en kamera kan de filma och ta bilder på orsaken till stoppet. Inte helt ovanligt kan det finnas bdåe råttor, rötter och annat som orsakar stoppet.

Om rören är sönder eller på väg gå sönder

Om det visar sig att rören är på väg att gå sönder, kan det vara nödvändigt att täppa till det som håller på att gå sönder. Istället för att helt och hållet byta ut dem, kan man göra en relining. En sådan relining är mycker mer miljövänligt än att till exempel byta ut rör. En relining innebär att rörmokarna sprutar in plast i rören och sedan härdar plasten med varm luft som gör att plasten lägger sig som en extra hinna innanför rören. På det sättet får man till en skyddande hinna som förhindrar rören från att gå sönder. Vattnet eller avloppet kan fortsätta forsa i rören om man gör en relining.

Därför är relining miljövänligt

Om vi ändrar oss, när det kommer till allt från vilka bilar vi kör, till hur vi reser på semestern och hur vi renoverar hemma, kan vi alla, tillsammans påverka klimatet genom att leva och konsumera så miljövänligt det bara går. Om vi alla anstränger oss så mycket som det bara går, kan vi tillsammans kanske ändra på den utveckling som vi ser just nu. Klimatet kräver att vi handlar och konsumerar och renovera på så miljövänliga sätt som vi bara kan. Särskilt bör vi göra detta med tanke på kommande generationer och deras barn.

Så går en relining till

Om du märker att du behöver VVS-montörer som tar reda på vad som är fel på dina rör, kan du börja med att googla "relining Stockholm". De som arbetar med relining, tar alltid reda på hur stammarna är innan de gör något eftersom det inte alltid passar att utföra en relining. Har men riktigt trasiga rör, hjälper det inte att göra en relining, då bör man byta ut stammarna helt och hållet i stället. När de väl har tagit reda på vad som felar i rören och om man kan utföra en relining eller om stammarna bör bytas ut, och om de har konstaterat att det går att utföra en relining så gör de antingen så att man sprutar in plast i rören, eller för in färdiga plaströr i stammarna. Efteråt ser de till att härda rören inuti med varm luft. Här kan du läsa mer.

13 Mar 2019