Stopp och belägg

Håller det på att svämma över hos dig? Vet du inte hur du ska sätta stopp för allt vattenflöde? Har du inte alls fått kläm på hur du ska få ordning på på allt som gäller fastigheter och slam?

Tänk om det vore så roligt att man anordnade SM i slamsugning i Stockholm. Skämt åsido, det är nog inte så många som skulle ha det högst upp på sin lista över bra prioriteringar. Men även om du inte hör till dem som vill se SM i slamsugning kanske du borde prioritera att göra en slamsugning, såvida du äger en fastighet. För ett tu tre är det stopp och då står du där med vatten upp till knäna.

Olika slags slamsugning

En slamsugning innebär helt enkelt att man gör rent i rörsystemen. Man suger ut den smuts som lagt sig i rören och som kan orsaka stopp och översvämning. Det kan röra sig om en heltömning där allt töms och görs rent. Ett annat alternativ är en deltömning. Det innebär att vattnet lämnas kvar men att toppskikt och delar av bottenslammet sugs ut. Till sist finns det topptömning. Då sugs bara toppskiktet upp.

Att slamsuga regelbundet är en av de bästa åtgärderna man kan göra i förebyggande syfte. När löven faller av träden och letar sig ner i brunnar så slammar det snabbt igen. Passa på att göra en rejäl tömning runt just hösten. Andra tillfällen på året kan även de vara speciella, men en regelbundenhet torde vara det bästa.

5 Dec 2020