Vad göra – om man inte vill byta stammar?

Skulle ens VVS-system krångla, om man till exempel ofta får stopp i sina avlopp, eller att vattnet börjar smaka illa eller något annat problem med rören, bör man alltid kontrollera så att rören är täta och inte läcker. Den bästa rekommendationen är att då ta hem en rörmokare som kan gå in med en liten minikamera och kontrollera rören inifrån. På så sätt kan man avgöra om rören är täta eller inte.

Visar det sig att de fortfarande är täta, behöver man inte nödvändigtvis byta ut stammarna, men man kan istället vidta andra åtgärder som förstärker dem. Som tur är finns det några olika saker som man kan vidta om de är så att man märker att rören börjar bli gamla utan att nödändigtvis behöver göra ett dyrt stambyte. Här talar vi om hur. 

Spola rören med hett vatten

Har man fortfarande täta rör som inte har sprungit läck, kan man be en rörmokare, förslagsvis på Kungsholmen att komma och spola rören med hett vatten, eller med högtrycksspolning. Särskilt gäller detta om man bor i en BRF, där rören är sammanlänkade med varandra. Det är sällan då som det endast är ett hushåll som har problem med sina rör, utan då kan hela rörsystemet behöva en genomspolning med hett vatten eller med högtrycksspolning. Genom att spola hela rörsystemet med hett vatten får man till stånd en rensning av rören.

Man kan göra en relining

Vill man eller kan man inte göra en högtrycksspolning eller spolning med hett vatten kan man istället göra en relining. Det innebär i korthet att man sprutar in plast, eller lägger in plaströr inuti de slitna rören och sedan härdar dem. Genom att härda dem så lägger sig plasten inuti rören och det bildas en hinna innanför som skyddar rören mot läckage. När man lägger plast inuti rören, så håller de för längre tid. Man förlänger hållbarheten på rören.

Bäst att anlita professionella rörmokare

Det bästa man kan göra för någon av dessa ingrepp och för att komma till rätta med slitna rör är att alita en professionell rörmokare som kan antingen kontrollera rörens status eller göra en relining eller en högtrycksspolning eller en spolning med hett vatten. Man måste för alla dessa åtgärder först och främst kontrollera att rören fortfarande är intakta och inte har sprungit läck. Har de gått sönder då måste man helt enkelt byta ut dem, men även kontrollera så att inte vattnet som har läckt ut har orsakat någon skada på huset. Läs mer här, om du behöver en rörmokare på Kungsholmen: https://www.rörmokarekungsholmen.nu.

14 Jan 2020