Vad kostar det att bygga stålhallar i Stockholm?

Har du behov av att bygga stålhallar i Stockholm och vill ha en ungefärlig prisbild så ger vi här ett exempel som du kan ha som bas till dina funderingar.

Kostnaden för stålhallar i Stockholm ligger på ungefär 9 500 kronor per kvm. Marken som hallen är byggd på ska då redan ägas av dig och förberedande markarbeten ska vara gjorda. Dock skulle kalkylen för en stålhall som är 1000 kvm stor, med 150 kvm avsedd för personalutrymmen, kunna se ut så här:

  • 650 kronor per kvm för adminarbete, bygglov, design etc.
  • 1450 kronor per kvm för betongplatta
  • 4 000 kronor per kvm förskaltät hall
  • 950 kronor per kvm för snickeri- och målningsjobb
  • 850 kronor per kvm för el
  • 600 kronor per kvm för ventilation
  • 600 kronor per kvm för VA och sanitet
  • 400 kronor per kvm för diverse anpassningar för hyresgästerna

Då hamnar man på totalt 9 500 kronor per kvadratmeter.

Variationer i pris när man bygger stålhallar i Stockholm

Totalentreprenaden innebär att byggherren tar hand om alla delar av bygget och hyresgästen betalar ett fast pris för den yta som de ska uppta. Priset per kvadratmeter i exemplet är cirka 9 500 kronor. Dock bör man notera att detta pris endast är en uppskattning. Många faktorer kan ändra detta.

Vill du exempelvis bygga väldigt stora stålhallar i Stockholm kan kvadratmeterpriset bli lägre. Ju större en hall byggs desto mindre pengar kostar det per kvadratmeter. Till exempel behöver en hall som är 24x30 meter fortfarande bara två gavlar.

9 Sep 2022