Viktig OVK-besiktning i Stockholm

OVK-besiktning i Stockholm är nödvändig såväl för hälsans skull som för att åtlyda lagkraven på en fullgod inomhusluft. Ventilationskontrollen är livsviktig.

Har du övertagit ett hus i Stockholm kanske du inte har tänkt på om ägaren har låtit göra en OVK besiktning i fastigheten. Det finns ju så många saker du ska kontrollera när du köper en fastighet. Det blir lätt så att ventilation, avloppsrör och andra invändiga funktioner kommer i skymundan för en fantastisk utsikt eller en vacker byggnad med ett läge du har längtat efter.

Märker du att du får huvudvärk eller hosta inomhus kan det bero på en eftersatt funktion när det gäller ventilationen. Anlita ett företag som är experter på inomhusluft och beställ en OVK-besiktning i Stockholm. Just OVK betyder obligatorisk ventilationskontroll och ska göras i alla nya hus. Återkommande OVK krävs bland annat i hyreshus och offentliga lokaler.

OVK besiktning när det behövs

Även om det inte är obligatoriskt för dig att göra ventilationskontroll just nu, är det ändå väldigt viktigt att du tar reda på om det finns ett protokoll från föregående OVK besiktning och hur ofta det har gjorts tidigare. Tror du att det behövs, är det absolut läge att kontakta en inspektör som får kontrollera anläggningen.

Det kan till exempel komma in smuts och fågelfjädrar i rören, och sedan sprids det lätt mikrober i luften som vi andas in. Fläktdelar kan gå sönder eller sluta att fungera, och filter behöver bytas med jämna mellanrum. Gör en OVK-besiktning i Stockholm för hälsans och säkerhetens skull.

9 Mar 2023